Thứ Ba, Tháng Bảy 27, 2021
Trang chủ Naruto Boruto

Naruto Boruto

Uzumaki Naruto – Jinchuriki của Cửu vĩ hồ ly

Uzumaki Naruto là shinobi (ninja) xuất thuân từ làng Lá (làng Konoha) và là người nối dõi của gia tộc Uzumaki. Ngay từ khi chào...