Thứ Hai, Tháng Một 25, 2021

Họa sĩ

Yoshitaka Amano

Yoshitaka Amano (天野 喜孝 - Amano Yoshitaka, Thiên Dã Hỉ Hiếu) sinh ngày 28 tháng 7 năm 1952, là một họa sĩ người Nhật....