Thứ Ba, Tháng Bảy 27, 2021

Black Clover

Asta

Trong Black Clover, Asta là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở một nhà thờ vùng sâu vùng xa có tên là Hage,...